HLAVNÍ MENU
CO DĚLÁME
PUBLIKUJEME
Dceřiná stránka KVC nabízí publikování článků na adrese metodik.kvcso.cz
BUDOVA GYMNÁZIA A KVC
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
  Gymso.cz
KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO DVPP

Počet zobrazených článků: 22 (z celkem 22 nalezených)

Metodická činnost

Konference v 3D Planetáriu v Plzni

Pozvánka na konferenci


| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 12. 01. 2014 |
Metodické sekce

Metodická sekce "Speciální pedagogika a integrace"

V rámci metodické pomoci školám v Karlovarském kraji zřizujeme nově metodickou sekci pod názvem Speciální pedagogika a integrace... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 11. 09. 2013 |
Metodická činnost

Mluvíme o mluvení

Střípky z konference Pedagogický den pro mateřské školy 2013.

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 10. 06. 2013 |
Metodická činnost

Článek o Pedagogickém dnu 2012 v Karlových Varech

Dlouhodobý záměr ve vzdělávání je důležitým strategickým materiálem pro další etapu kurikulární reformy regionálního školství na úrovni celého kraje. Jednak by měl určovat priority, a dále ukázat cestu k jejich splnění... (celý článek)


| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 12. 11. 2012 |
Metodické sekce

Metodická sekce mateřských škol

Nabídka konzultací pro mateřské školy...

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 08. 2012 |
Metodické sekce

Metodická sekce 1. stupně ZŠ

Nabídka konzultací pro učitele 1. stupně ZŠ...

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 08. 2012 |
Metodické sekce

Metodická sekce jazyků

Nabídka konzultací v českém jazyce a cizích jazycích...

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 08. 2012 |
Metodické sekce

Metodická sekce matematiky a informatiky

Nabídka konzultací v matematice, informatice a výpočetní technice...

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 08. 2012 |
Metodické sekce

Metodická sekce přírodovědná

Nabídka konzultací v přírodovědných oborech...

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 08. 2012 |
Metodické sekce

Metodická sekce společenskovědní

Nabídka konzultací ve společenskovědních oborech...

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 08. 2012 |
Metodické sekce

Metodická sekce výchov

Nabídka konzultací v oblasti výchov...

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 08. 2012 |
Metodické sekce

Sekce metodického řízení

Nabídka konzultací v oblasti metodického řízení (vedení škol, ICT, výchovné poradenství, psychologie)...

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 08. 2012 |
Metodická činnost

Nabídka konzultací k ŠVP pro SOŠ

Během letních prázdnin je možné si nechat zkontrolovat ŠVP pro různé obory SOŠ. V případě zájmu prosím kontaktujte Ing. Jaroslavu Štěpánkovou (kontakt).

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 29. 06. 2012 |
Metodická činnost

O konferenci "Pedagogický den na ZŠ"

Dne 12. června 2012 proběhla již čtvrtá konference nazvaná Pedagogický den na ZŠ, kterou pořádalo Krajské vzdělávací centrum na Gymnáziu v Sokolově ve spolupráci s Českou školní inspekcí v Karlových Varech a OŠMT KÚ Karlovarského kraje. Zaměřena byla na testování žáků 5. a 9. tříd v rámci projektu NIQES a na problematiku integrovaných žáků... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 14. 06. 2012 |
Metodická činnost

Úspěšná konference "Den mateřských škol"

Dne 6. června 2012 se konala konference mateřských škol v Karlovarském kraji se zaměřením na ukázky dobrých příkladů z praxe... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 08. 06. 2012 |
Metodická činnost

Nabídka metodických konzultací v ICT

V rámci činnosti "Metodické kabinety v Karlovarském kraji" nabízíme konzultační pomoc pro školy na téma Poradenství v oblasti ICT a práce na interaktivní tabuli. Konzultace jsou zdarma a jsou zaměřeny především pro ZŠ.

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 23. 05. 2012 |
Metodická činnost

Nabídka konzultací při tvorbě DUMů

V rámci činnosti metodických kabinetů nabízíme konzultace ohledně tvorby DUMů při zpracování projektů ESF, tzv. "šablon"... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 11. 05. 2012 |
Metodická činnost

Krajské metodické sekce

Seznam metodických sekcí a odborných metodiků, kteří působí v Karlovarském kraji... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 04. 2012 |
Metodická činnost

Vzdělávací střediska

V rámci projektů Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a Další vzdělávání pedagogických pracovníků byla zřízena vzdělávací střediska na Gymnáziu  Cheb, ISŠTE Sokolov a Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 22. 12. 2011 |
Metodická činnost

Individuální konzultace ke zpracování a realizaci ŠVP OV

KVC nabízí individuální konzultace ke zpracování a realizaci školního vzdělávacího programu pro odborné vzdělávání... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 26. 09. 2011 |
Metodická činnost

Pedagogický den 2011 pro základní školy

Další z řady plánovaných setkání, tentokrát o podpoře výuky a příkladech z praxe na základních školách... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 14. 06. 2011 |
Metodická činnost

Pedagogický den 2010 - konference ke kurikulární reformě

Ke konci roku 2010 došlo po sedmileté odmlce ke konání celokrajské konference o vzdělávání, která pod názvem Pedagogický den 2010 proběhla dne 2. prosince v Sokolově. Obsahově byla zaměřena na otázky kurikulární reformy, samozřejmě s určitým dopadem na náš kraj (KV). V podstatě šlo o dva směry: podporu pro školské reformní kroky, kterou nabízí celostátní organizace, a dále o ukázky některých zajímavých zkušeností ze škol... (celý článek)

| Autor: Petr Chlebek | Vydáno dne 13. 12. 2010 |