Další zdroje

  • Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum – oficiální stránky školy
  • Školský portál v Karlovarském kraji – web, který je oficiálním informačním zdrojem
  • Metodický portál RVP – důležitý zdroj pedagogických zkušeností, zdrojů a výstupů z projektů pod správou NUV Praha
  • Spomocník – publikační portál, který se zaměřuje na vzdělávání v oblasti moderních technologií
  • OŠMT KÚ Karlovarského kraje. Obsahuje rovněž nabídku DVPP.
  • Škola 21 – iniciativa zaměřená na rozvoj ICT ve vzdělávání, která vznikla jako pokračování koncepce MŠMT Škola pro 21. století v roce 2009
  • Metodik.cz – volné sdružení pedagogů