Historie

Krajské vzdělávací centrum vzniklo 1. dubna 2010 díky projektu, který byl již ukončen a nyní je ve fázi udržitelnosti. Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum (s novým názvem od roku 2012) tak rozšířilo hlavní činnost o další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci celoživotního učení se stalo partnerem Karlovarského kraje v projektu ESF a v letech 2010-2013 realizovalo řadu workshopů, zaměřených zejména na výměnu zkušeností se ŠVP na základních a středních školách. V tomto období také začala spolupráce s dalšími středními školami  Karlovarském kraji – Gymnáziem Cheb, Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech a ISŠTE v Sokolově.

Na přípravě projektu Krajské vzdělávací centrum pro DVPP se podíleli především Mgr. Petr Chlebek, Ing. Stanislav Jambor, Mgr. Roman Úlovec a Ing. Iveta Grünerová.  Cílem byla stabilizace DVPP v Karlovarském kraji, což se daří, neboť nás navštívilo již několik tisíc pedagogů.

Činnost byla zahájena v týmu, který na začátku tvořili Mgr. Petr Chlebek, Mgr. Soňa Moravcová, Ing. Jaroslava Štěpánková, Ing. Stanislav Jambor a Ing. Iveta Grünerová.

Logolink