Šablony – nová nabídka

Přinášíme nabídku nově připravených vzdělávacích programů pro DVPP, které byly předloženy akreditační komisi MŠMT v lednu 2018. Po schválení jejich akreditace bude možné vybírat z nich i pro realizaci tzv. šablon.

Výchovy

 • Velikonoční dílna (8 hodin)
 • Vánoční dílna (8 hodin)
 • Výtvarná dílna “Recyklace” (8 hodin)
 • Využití arteterapeutických postupů ve výtvarné výchově (8 hodin)
 • Co lze vyčíst z dětské kresby (24 hodin)
 • Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky ZŠ – 2. část (8 hodin)

Polytechnika – praktická výchova a dílny

 • Kantele – stavba hudebního nástroje (12 hodin)

Exkurze

 • Přírodovědná exkurze – Doupovské hory (12 hodin)
 • Přírodovědná exkurze – Krušné hory (12 hodin)
 • Přírodovědná exkurze – Slavkovský les (8 hodin)
 • Přírodovědná exkurze – Sokolovská pánev (8 hodin)

ICT

 • Mobilní fotografie ve škole i za školou (6 hodin)
 • Publikační systémy ve škole (12 hodin)
 • Liga robotiky (6 hodin)
 • Příklady využití tabletů při výuce na 1. stupni ZŠ (6 hodin)
 • BBC Micro:bit – základy programování (6 hodin)

Speciální pedagogika, psychologie a pedagogika

 • Předmět speciálně pedagogické péče (8 hodin)
 • Supervize v pedagogické praxi (8 hodin)
 • Zvládání konfliktů s rodiči v středoškolské praxi  podporou sociálního pedagoga (8 hodin)
 • Vzdělávání nadaných žáků středních škol s možným zacílením na akademickou činnost (8 hodin)
 • Adaptace žáků cizinců na základních školách (8 hodin)