Spolupracujeme

Krajské vzdělávací centrum vychází z předpokladu, že ve vzdělávání je důležitá spolupráce vzdělávacích organizací. Proto se zapojuje do společných aktivit v rámci Karlovarského kraje i mimo něj.

OŠMT KÚ Karlovarského kraje

  • Jedná se o klíčovou spolupráci se zřizovatelem, která určuje směr pro DVPP v Karlovarském kraji. Kromě střednědobého plánování v této oblasti jde o koordinaci v projektech a dlouhodobých záměrech. Karlovarský kraj byl realizátorem projektu Krajské vzdělávací centrum pro DVPP (2010-2013).

PPP v Karlových Varech

  • KVC spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech v oblasti metodické pomoci školám v rámci integrace, SVP a společného vzdělávání. Další spolupráce je v pořádání společných vzdělávacích akcí a v lektorské oblasti.

Speciálně pedagogické centrum

  • KVC spolupracuje s SPC při ZŠ a SŠ Karlovy Vary, ul. Vančurova v oblasti metodické pomoci školám v rámci integrace, SVP a společného vzdělávání. Další spolupráce je v lektorské oblasti.

ISŠTE v Sokolově

  • KVC spolupracuje s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou v Sokolově při přípravě a realizaci DVPP v odborném vzdělávání. Dále využívá pedagogy této školy jako lektory a odborné metodiky.

SPŠ v Ostrově

  • KVC spolupracuje se Střední průmyslovou školou v Ostrově při přípravě a realizaci DVPP v odborném vzdělávání. Dále využívá pedagogy této školy jako lektory.

ČŠI v Karlových Varech

  • KVC spolupracuje s pracovištěm České školní inspekce v Karlových Varech při zajišťování DVPP. Pracovníci ČŠI se pravidelně zúčastňují tzv. Pedagogických dnů, které KVC organizuje.

Techmania Plzeň

  • KVC propaguje neformální formu vzdělávání, kterou nabízí Techmania v Plzni v oblasti propagace technického a přírodovědného vzdělávání.

NIDV v Karlových Varech

  • KVC bylo nefinančním partnerem Národního institutu pro další vzdělávání (pracoviště v Karlových Varech) v projektu Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání.

Pedagogická fakulta UK Praha

  • KVC spolupracovalo (bez partnerství) s Ped. fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu Věda do škol, který se realizoval v Karlovarském kraji. Pedagogická fakulta se rovněž zapojuje do dalších aktivit (Pedagogický den 2016).