Krajské metodické sekce

Přehled pedagogů z Karlovarského kraje, kteří s námi spolupracovali při metodické pomoci školám. Seznam uvádíme jako poděkování za aktivitu a snahu posunout školství v našem kraji.

Metodické sekce – kabinety

Metodická sekce jazyků

 • Baarová Ilona, PaedDr
 • Černohorská Jana, PaedDr.
 • Jurík Ladislav, Mgr.
 • Moravcová Soňa, Mgr.
 • Urbanová Rita, Ing.
 • Úlovcová Jaroslava, Mgr.

Metodická sekce matematiky a informatiky

 • Beneš Jiří, Mgr.
 • Vlčková Bohuslava, Ing.
 • Chlebek Petr, Mgr.
 • Michaliková Jana, PaedDr.
 • Rambousek Karel, Mgr.
 • Rečniková Radka, Mgr.

Metodická sekce přírodovědná

 • Drnovcová Pavlína, Mgr.
 • Krejzová Jana, Mgr.
 • Kucián Miroslav, Mgr.
 • Ledvinová Kateřina, RNDr.
 • Lhoták Luboš, Ing.
 • Matějíčková Jaroslava, Ing.
 • Soukupová Jitka, Mgr.
 • Zalubilová Gabriela, Mgr.

Metodická sekce společenskovědní

 • Bladská Monika, Mgr.
 • Kváča Radek, Mgr.
 • Nováková Lenka, Mgr.
 • Staněk Jaroslav, Mgr.
 • Zichová Alena, Mgr.

Metodická sekce 1. stupně ZŠ

 • Hoyerová Libuše, Mgr.
 • Hurtová Michaela, Mgr.
 • Khynychová Vendula, Mgr.
 • Kuciánová Hana, Mgr.
 • Plavcová Štěpánka, Mgr.4

Metodická sekce výchov

 • Ančincová Dana, Mgr.
 • Humlová Kateřina, Mgr.
 • Moravcová Soňa, Mgr.

Metodická sekce mateřských škol

 • Gabrielová Šárka, Mgr.
 • Kaiserová Vlasta, Bc.
 • Tichá Zdeňka, Mgr.
 • Račáková Marie

Sekce metodického řízení

 • Chlebek Petr, Mgr.
 • Pečenka Zdeněk, Mgr.
 • Šatra Milan, Mgr.
 • Úlovec Roman, Mgr.

Sekce pedagogicko-psychologického poradenství, speciální pedagogiky a integrace

 • Švarcová Hana, Mgr.
 • Miluše Pešková Miluše, Mgr.
 • Mlátilíková Ellen, PaedDr.
 • Tvrdoňová Ivana, Mg.
 • Maříková Petra, Mgr., petra.marikova@gymso.cz, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Metodické sekce vznikly v rámci projektu Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (reg. č.: CZ. 1.07/1.3.42/01.0003).