Management stresu

  • Místo: Gymnázium Sokolov a KVC (učebna C104)
  • Lektor: Doc. PaedDr. Ludvik Eger, CSc.
  • Termíny konání:
    • 4. dubna  2019 (od 9 hodin) – pro ředitele škol a školských zařízení, více informací o akci zde, přihláška zde
    • 8. dubna 2019 (od 9 hodin) – pro ředitele škol a školských zařízení, více informací o akci zde, přihláška zde
  • Poznámka: akce je určena pouze pro ředitele školských organizací zřizovaných Karlovarským krajem, na jeden seminář je kapacita maximálně 20 účastníků