Učíme jiné, učme se taky

Škola Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum má od roku 2010 další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v hlavní činnosti organizace. Co pro nás vzdělávání učitelů znamená?

  • V rámci celoživotního učení zajišťujeme vzdělávání pracovníkům škol a školských zařízení.
  • Pořádáme tzv. Pedagogické dny, ve kterých mohou učitelé prezentovat dobré příklady z praxe.
  • Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti didaktiky, spolupracujeme se školami v tématech ICT.
  • Realizujeme ve spolupráci s odbornými školami semináře a workshopy s technickým i netechnickým zaměřením odborného charakteru.
  • Pomáháme učitelům v oblasti integrace a problematiky SVP.
  • Podílíme se na práci krajských metodiků a spolupracujeme s učiteli mateřských, základních a středních škol v Karlovarském kraji.
  • A také nabízíme konzultace přímo ve školách, zájemci z řad pedagogů se mohou rovněž zapojit do publikační činnosti.
This image has an empty alt attribute; its file name is logo1-300x147.png