Pedagogika pro pedagogy volného času

Celý název kurzu: Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních

  • Místo: DDM Sova, Cheb
  • Začátek kurzu: 16. ledna 2021 20. 3. 2021 (sobota) od 10 hodin
  • Kurz bude otevřen bude pouze při dostatečném počtu účastníků (20)
  • Aktuální počet přihlášených: 14 (k 17. 1. 2021)
  • Více informací o kurzu: zde
  • Závazná přihláška: zde
  • Mentor studia: Eva Pupáková