Programová nabídka – podzim 2020

Programová nabídka DVPP včetně online přihlášky je k dispozici v odkazu v pravém bloku nebo v záhlaví stránky. Vzdělávací akce se zrealizují při dostatečném počtu přihlášených účastníků. Pokud u akce není uveden konkrétní termín, bude upřesněn v průběhu pololetí.

Vzhledem k ochraně zdraví je v obou učebnách KVC omezený počet míst, aby byla zachována bezpečná vzdálenost.