Učitelé učitelům

Na webu Učitelé učitelům najdete několik desítek článků, které by vám mohly pomoci při výuce na dálku i v běžném školním procesu. Texty postupně přibývají, autorsky se na nich podílejí převážně pedagogové našeho kraje.

E-kurzy

Pro dobu, kdy není možné navštěvovat prezenčně akce DVPP, nabízíme elearningové kurzy. Nyní jsou v nabídce dva v oborech matematika a informatika. Pozvánky zasíláme tradičně do škol, pokud byste měli o tyto kurzy zájem, sledujte Programovou nabídku. U názvu bude uvedeno označení e-kurz.

Pedagogika pro pedagogy volného času

Celý název kurzu: Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních

  • Místo: DDM Sova, Cheb
  • Začátek kurzu: 15. 5. 2021
  • Termíny schůzek: 15. a 16. 5. 2021, 29. 5. 2021, 5. 6. 2021 a 4. 9. 2021
  • Obhajoby prací: 11. 9. 2021
  • Aktuální počet přihlášených: 25 (k 7. 5. 2021)
  • Více informací o kurzu: zde
  • Závazná přihláška: zde
  • Mentor studia: Eva Pupáková