Výživa pro každý den

 • Místo konání: Gymnázium Sokolov a KVC
 • Termín: 10. prosince 2018 (10:00 – 12:00 hod)
 • Lektoři: MUDr. Petr Tláskal, CSc a Mr. Ivana Hrubá Eliášová
 • Přihlášení: je třeba se přihlásit na adrese vyziva.spv@volny.cz
 • Akce je určena pro ředitele a pedagogy 1. stupně ZŠ a mateřských škol
 • Účast je zdarma (hrazeno v rámci projektu Ministerstva zemědělství)
 • Propagační leták – Výživa pro každý den

Projektové řízení – simulace projektu

 • Místo: Gymnázium Sokolov a KVC (učebna C104)
 • Lektor: Ing. Jiří Krátký
 • Termíny konání:
  • 5. listopadu  2018 (od 8:30 hod) – pro ředitele škol a školských zařízení, více informací o akci zde, přihláška zde
  • 6. listopadu 2018 (od 8:30 hod) – pro ředitele škol a školských zařízení, více informací o akci zde, přihláška zde
 • Počet hodin: 8
 • Poznámka: akce je určena pouze pro ředitele školských organizací zřizovaných Karlovarským krajem, na jeden seminář je kapacita maximálně 14 účastníků

Výuka fiktivních firem – cyklus seminářů (I a II)

 • Místo: Střední škola živnostenská Sokolov, Žákovská 716 (učebna fiktivních firem)
 • Termín konání: 24.10., 14.11., 21.11. 28.11., vždy od 15 hodin
  • Jedná se o dva semináře (I. a II.), pokračování proběhne v jarním období (III. a IV.)
 • Lektorka: Ing. Angelika Klímová
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Poznámka: akce je připravena ve spolupráci se Střední školou živnostenskou v Sokolově

Školení učitelů ZŠ k přípravě občanů k obraně státu (POKOS)

 • Místo konání:  Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
 • Termín konání: 23. 10. 2018
 • Čas konání: 9:00 – 12:00
 • Lektoři: pplk. Ing. Karol Paál a kpt. Ing. Vladimír Hanke
 • Přihlášení: s uvedením adresy ZŠ, jména a příjmení učitele, kontaktu (e-mail, telefon) na adresu kvv.karlovyvary@army.cz

Programujeme v prostředí Scratch (kurz)

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
 • Zahájení konání: bude upřesněno po přihlášení (vždy ale čtvrtek od 14 hodin)
 • Lektor: Mgr. Pavel Švácha
 • Více informací o akci a přihlášení: zde
 • Přihláška: zde

Jazykové kurzy KVC pro pedagogy Karlovarského kraje – školní rok 2018/2019

V tomto školním roce jsme pro vás připravili kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny, které budou probíhat na gymnáziích v Sokolově (AJ, NJ, Š), Chebu (AJ, NJ) a Karlových Varech (AJ) po naplnění minimálního počtu účastníků (10 přihlášených) od konce září.

Kurzy jsou pro účastníky (pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga apod. z Karlovarského kraje) bezplatné do konce kalendářního roku, podle výsledků jednání s krajem pak budou pokračovat bezplatně dál, nebo se od účastníků začne vybírat účastnický poplatek (řádově do 1500 Kč na celý kurz), který jim samozřejmě jako DVPP může hradit zaměstnavatel.
Následuje nabídka kurzů podle místa konání.

KARLOVY VARY
Angličtina pro začátečníky  od 18. 9. 2018
Angličtina pro pokročilé od 17. 9. 2018

CHEB
Angličtina pro mírně pokročilé začátečníky od 17. 9. 2018
Angličtina pro pokročilé od 17. 9. 2018
Němčina pro mírně pokročilé od 24. 9. 2018

SOKOLOV
Španělština pro začátečníky  od 13. 9. 2018
Angličtina pro mírně pokročilé začátečníky od 11. 10. 2018
Angličtina pro pokročilé od 18. 9. 2018
Angličtina pro středně pokročilé od 17. 9. 2018
Němčina pro mírně pokročilé začátečníky  – kurz prozatím nenaplněn, k otevření dojde až po naplnění minimálního počtu přihlášených zájemců

Berte, prosím, v potaz, že termíny úvodních hodin kurzů (a dny konání) se mohou změnit podle rozvrhu lektorů, který ještě někteří z nich nedodali.
Definitivní data budou zveřejněna do konce příštího týdne.

Po rozkliknutí odkazů získáte více informací o kurzech (lektor, předpokládaná doba konání, odkaz na přihlášku).

Pedagogická diagnostika na ZŠ

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 24. 10. 2018 od 9:00
 • Lektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář doporučujeme učitelům 1. a 2. stupně základních škol.

Dysgrafie

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 7. 11. 2018 od 9:00
 • Lektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář doporučujeme učitelům 1. stupně základních škol, nebo učitelům MŠ.