E-kurzy

Pro dobu, kdy není možné navštěvovat prezenčně akce DVPP, nabízíme elearningové kurzy. Nyní jsou v nabídce dva v oborech matematika a informatika. Pozvánky zasíláme tradičně do škol, pokud byste měli o tyto kurzy zájem, sledujte Programovou nabídku. U názvu bude uvedeno označení e-kurz.

Pedagogika pro pedagogy volného času

Celý název kurzu: Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních

  • Místo: DDM Sova, Cheb
  • Začátek kurzu: 16. ledna 2021 (sobota) od 10 hodin
  • Kurz bude otevřen bude pouze při dostatečném počtu účastníků (20)
  • Aktuální počet přihlášených: 3 (ke 23. 11. 2020)
  • Více informací o kurzu: zde
  • Závazná přihláška: zde
  • Mentor studia: Eva Pupáková

Programová nabídka – podzim 2020

Programová nabídka DVPP včetně online přihlášky je k dispozici v odkazu v pravém bloku nebo v záhlaví stránky. Vzdělávací akce se zrealizují při dostatečném počtu přihlášených účastníků. Pokud u akce není uveden konkrétní termín, bude upřesněn v průběhu pololetí.

Vzhledem k ochraně zdraví je v obou učebnách KVC omezený počet míst, aby byla zachována bezpečná vzdálenost.

Učitelé učitelům

Na webu Učitelé učitelům najdete několik desítek článků, které by vám mohly pomoci při výuce na dálku i v běžném školním procesu. Texty postupně přibývají, autorsky se na nich podílejí převážně pedagogové našeho kraje.