Vývojové deficity na konci předškolního období jako ukazatel budoucích specifických vývojových poruch učení – DRUHÝ TERMÍN!

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 19. 6. 2018 od 9:00
 • Lektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář doporučujeme učitelům mateřských škol, přípravných ročníků ZŠ a 1. stupně základních škol.
 • Druhý termín otvíráme pro velký zájem účastníků. Jedná se o opakování dubnového semináře.

Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie a dysortografie

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 2. 5. 2018 od 9:00
 • Lektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář doporučujeme učitelům 1. a 2. stupně základních škol.

Netradiční metody práce s textem v anglickém jazyce

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 3. 5. 2018 od 9:00
 • Lektor: Mgr. Milena Vaňková
 • Více informací o semináři najdete zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář je zaměřen na čtenářskou gramotnost v angličtině a zatraktivnění uměleckého textu pro studenty středních škol. Během semináře se bude pracovat s uměleckými (literárními) ukázkami textu z britské a americké literatury.
 • Seminář doporučujeme učitelům gymnázií a středních škol. Minimální požadovaný stupeň jazykových znalostí angličtiny pro účast na semináři je A2.

Metodika výuky anglického jazyka – Skills

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 4. 5. 2018 od 9:00
 • Lektor: Mgr. Hana Heiserová
 • Více informací o semináři najdete zde
 • Přihláška: zde
 • První ze seminářů zaměřených na metodiku výuky AJ je vhodný nejen pro učitele začínající, ale i pro zkušené angličtináře, kteří si mohou formou workshopu předat zkušenosti s osvědčenými aktivitami z vlastní praxe a získat neotřelé nápady od ostatních účastníků.
 • Seminář je opakováním akce z prosince 2017 – tentokrát je jeho obsah cílen na učivo základních škol.

Metodika výuky anglického jazyka – Systems

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání:  11. 5. 2018 od 9:00
 • Lektor: Mgr. Hana Heiserová
 • Více informací o semináři najdete zde
 • Přihláška: zde
 • Druhý ze seminářů zaměřených na metodiku výuky AJ je vhodný nejen pro učitele začínající, ale i pro zkušené angličtináře, kteří si mohou formou workshopu předat zkušenosti s osvědčenými aktivitami z vlastní praxe a získat neotřelé nápady od ostatních účastníků.
 • Seminář je opakováním akce z ledna 2018 – tentokrát je jeho obsah cílen na učivo základních škol.

Dyskalkulie

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 14. 5. 2018 od 9:00
 • Lektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář doporučujeme učitelům 1. stupně základních škol.

Dyspraxie a další poruchy motoriky

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 6. 6. 2018 od 9:00
 • Lektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář doporučujeme učitelům MŠ a 1. stupně základních škol.

Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 12. 9. 2018 od 9:00
 • Lektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář doporučujeme učitelům 1. a 2. stupně základních škol.

Pedagogika pro pedagogy volného času

Celý název kurzu: Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních

 • Místo: DDM Sova, Cheb
 • Začátek kurzu: 22. září 2018 (sobota) od 10 hodin
 • Kurz bude otevřen bude pouze při dostatečném počtu účastníků
 • Více informací o akci: zde
 • Závazná přihláška: zde

Školní neúspěšnost v prvopočátcích školní docházky

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace (učebna C104)
 • Termín konání: 10. 10. 2018 od 9:00
 • Lektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Seminář doporučujeme učitelům MŠ a 1. stupně základních škol.