Technologie válcování bezešvých trub – exkurze

 • Místo: Válcovny trub. a.s. Chomutov, Tovární 629, Chomutov
 • Termín:  22. června 2017, od 10 hodin
 • Doprava: autobusem, odjezd od Sportovní haly ISŠTE Sokolov v 8:30 hod
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Poznámka: vzdělávací akce byla připravena ve spolupráci s ISŠTE Sokolov

Přírodovědný inspiromat

 • Místo: Gymnázium Sokolov a KVC (učebna fyziky, C306)
 • Termín konání: 22. března 2017, od 14:30 hod
 • Lektoři: pracovníci katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Poznámka: akce je určena učitelům fyziky, chemie, přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ

Termomechanika

 • Místo: ISŠTE Sokolov (školní knihovna)
 • Termín konání: 16. února 2017, od 9:30 hod
 • Lektor: doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Poznámka: seminář je připraven Západočeskou univerzitou Plzeň a realizován ve spolupráci s ISŠTE Sokolov

Úvod do počítačových sítí – jak funguje LAN

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
 • Zahájení konání: bude upřesněno (zatím od 14:30 vždy ve čtvrtek)
 • Lektor: Ing. František Midloch
 • Více informací o akci a přihlášení: zde
 • Přihláška: zde
 • Termín zahájení v nabídce je pouze orientační, bude upřesněn dle počtu přihlášených