Pedagogika pro pedagogy volného času

Celý název kurzu: Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních

  • Místo: DDM Sova, Cheb
  • Začátek kurzu: 15. října 2016
  • Kurz bude otevřen bude pouze při dostatečném počtu účastníků
  • Více informací o akci: zde
  • Závazná přihláška: zde