Exkurze – Mlýn Litoměřice

 • Místo: Mlýn Litoměřice – Velká Mlýnská 25/1, Litoměřice
 • Termín:  4. května 2017, od 10 hodin
 • Doprava: autobusem, odjezd od Sportovní haly ISŠTE Sokolov v 7:30 (vzhledem k vzdálenosti je akce celodenní)
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Vzdělávací akce byla připravena ve spolupráci se Živnostenskou střední školou Sokolov

Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně – druhý termín

Vzhledem k velkému zájmu o akci nabízíme druhý termín, na který je stále možné se přihlásit.

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, aula
 • Datum konání: 8. června 2017 od 9:00
 • Lektorka: Mgr. Iveta Dřímalová
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • S sebou je nutné mít sportovní oblečení a karimatky pro nácvik předváděných aktivit.

Přírodovědný inspiromat

 • Místo: Gymnázium Sokolov a KVC (učebna fyziky, C306)
 • Termín konání: 22. března 2017, od 14:30 hod
 • Lektoři: pracovníci katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Poznámka: akce je určena učitelům fyziky, chemie, přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ

Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně – akce je zcela naplněna

 • Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, aula
 • Datum konání: 19. května 2017 od 9:00
 • Lektorka: Mgr. Iveta Dřímalová
 • S sebou je nutné mít sportovní oblečení a karimatky pro nácvik předváděných aktivit.
 • Kapacita akce je zcela naplněna, pro velký zájem nabízíme další termín, na který je možné se přihlásit zde.

Termomechanika

 • Místo: ISŠTE Sokolov (školní knihovna)
 • Termín konání: 16. února 2017, od 9:30 hod
 • Lektor: doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.
 • Více informací o akci: zde
 • Přihláška: zde
 • Poznámka: seminář je připraven Západočeskou univerzitou Plzeň a realizován ve spolupráci s ISŠTE Sokolov